Λιμεναρχείο Πόρτο Λάγος : «Ανακοίνωση Βολής»

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάγος, 07 Οκτωβρίου 2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 2221.2/1558/2020
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟΥΣ

Πληροφορίες : Ανθ/στής Λ.Σ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος

Τηλέφωνο : 2541096666

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση Βολής».

Σxετ.: α)Φ.345/14/61845/Σ.7637/30-09-2022 έγγραφο XII M/K ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ .

1.- Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικής σας γνωρίζουμε ότι από 18 έως 20 Οκτωβρίου

2022 θα εκτελεστούν βολές πυροβολικού κατά θαλασσίου στόχου στην περιοχή παραλίας

«Πετρωτών» σύμφωνα με παρακάτω πρόγραμμα:

Α. 19 Οκτωβρίου 2022 από 09:00 έως 19:00 Ω.

Β. 20 Οκτωβρίου 2022 από 08:00 έως 15:00 Ω.

2.- Η επικίνδυνη περιοχή (θαλάσσιος χώρος) καθορίζεται από τα παρακάτω στίγματα:

α. φ= 40ο 51’ 30’’ Β ,

λ= 025ο 28’ 20’’ Α

β. φ= 40ο 51’ 30’’ Β ,

λ= 025ο 30’ 00’’ Α

γ. φ= 40ο 52’ 00’’ Β ,

λ= 025ο 37’ 20’’ Α

δ. φ= 40ο 51’ 30’’ Β ,

λ= 025ο 37’ 20’’ Α

ε. φ= 40ο 50’ 50’’ Β ,

λ= 025ο 41’ 40’’ Α

στ. φ= 40ο 35’ 20’’ Β ,

λ= 025ο 41’ 40’’ Α

ζ. φ= 40ο 35’ 20’’ Β ,

λ= 025ο 29’ 00’’ Α

(αρχικές συντεταγμένες για την ένωση του πολυγώνου των συντεταγμένων που

δημιουργείται από τα όρια του πεδίου βολής)

3.- Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την το δυνατόν ευρεία ενημέρωση των μελών σας

σχετικά με τα ανωτέρω καθώς και ότι στην εν λόγω περιοχή ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η ναυσιπλοΐα

(διέλευση) όλων των πλοίων/σκαφών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των βολών προς

αποφυγή ατυχημάτων.

4.- Συναφώς ενημερώσατε τα μέλη σας ότι σε περίπτωση που βρεθεί βλήμα

οποιαδήποτε τύπου – μεγέθους , ύποπτος μηχανισμός ή στρατιωτικό υλικό-αντικείμενο , να

προβούν άμεσα (ε) άμεσα στην ενημέρωση της πλησιέστερης Λιμενικής ή Αστυνομικής

Αρχής και να μην αγγίξουν το ως άνω ευρεθέν υλικό.

5.- Η Υπηρεσία μας παραμένει στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε

επιπρόσθετης διευκρίνησης – πληροφορίας.-

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ :

Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ

2. Κ.τ.λ……….

Ο Λιμενάρχης

  • Πλωτάρχης Λ.Σ.
  • Σακκόπουλος Ευάγγελος 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου