«Βρέχει» πρόστιμα για απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ποιοι έπεσαν στη δαγκάνα της ΑΑΔΕ

«Πρόστιμα φωτιά» περιμένουν όσους είχαν πάρει πίσω, για λίγους μήνες μέσα στο καλοκαίρι, τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους, αλλά ξέχασαν να τις επιστρέψουν. Οι κάτοχοι των «ξεχασιάρηδων» οδηγών θα δουν το πρόστιμο στον λογαριασμό τους στην ΑΑΔΕ.

Ειδικότερα, πρόκειται για τους οδηγούς εκείνους που μέσα στο καλοκαίρι προχώρησαν σε άρση ακινησίας των οχημάτων τους προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν στις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Αφού, όμως, πήραν πίσω τις πινακίδες κυκλοφορίες των οχημάτων τους, όταν παρήλθε το χρονικό διάστημα για το οποία είχαν πληρώσει τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας, ξέχασαν να τις παραδώσουν ξανά, με αποτέλεσμα να έρθουν αντιμέτωποι με υψηλά πρόστιμα.

Οι «ξεχασιάρηδες» οδηγοί έπεσαν στη «δαγκάνα» των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΑΑΔΕ και τους βεβαιώθηκαν τα πρόστιμα, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

  • Ποιο είναι το πρόστιμο

Τα πρόστιμα που λαμβάνουν οι ανωτέρω οδηγοί είναι ιδιαίτερα μεγάλα, δεδομένου ότι ισούνται με το διπλάσιο των ετήσιων τελών, αφού αφαιρεθεί το διπλάσιο ποσό των καταβληθέντων τελών που έχουν καταβληθεί.

Για παράδειγμα, αν ένα ένας ιδιοκτήτης οχήματος με ετήσια τέλη κυκλοφορίας 900 ευρώ, πλήρωσε 75 ευρώ προκειμένου να κυκλοφορήσει το αυτοκίνητό του τον Ιούλιο, θα πρέπει να επισκεφτεί την πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ ώστε να θέσει εκ νέου του αυτοκίνητό του σε ακινησία. Σε διαφορετική περίπτωση θα του βεβαιωθεί πρόστιμo ύψους 1.650 ευρώ (900 Χ 2 – 150 ευρώ).

Θα πρέπει σήμερα μέσω της πλατφόρμας MyCar της ΑΑΔΕ να θέσει εκ νέου το αυτοκίνητό του σε ακινησία δηλώνοντας και το σημείο στο οποίο το έχει σταθμεύσει.

  • Τι ορίζει η νομοθεσία

Η ισχύουσα νομοθεσία αναφέρει ότι ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας και εάν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τη φορολογική διοίκηση, ημέρα.

Κατά τη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διάφορο του αρχικά δηλωθέντος, δηλώνεται εκ νέου το σημείο ακινητοποίησης. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης θέσης σε ακινησία ή μη θέσης σε ακινησία, επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του διπλάσιου ποσού των ήδη καταβληθέντων δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.

Σημειώνεται ότι το δικαίωμα προσωρινής άρσης ακινησίας με πληρωμή αναλογικών Τελών Κυκλοφορίας χορηγείται μόνο μία φορά εντός του έτους. Όσοι επιθυμούν να κινήσουν το όχημα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το ήδη επιλεγμένο, εφόσον έχουν ήδη υποβάλλει την αίτηση άρσης ακινησίας, θα πρέπει να καταβάλουν το υπολειπόμενο ποσό των ετησίων τελών κυκλοφορίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου