Ποιοι άνεργοι θα διαγράφονται και ποιοι θα παίρνουν μπόνους

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Τι προβλέπει υπουργική απόφαση

Tη διαγραφή από τους καταλόγους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) σε όσους έχουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ ή σε όσους αρνηθούν τρεις φορές την ένταξή τους σε κάποια θέση εργασίας ή πρόγραμμα κατάρτισης προβλέπει υπουργική απόφαση που δρομολογεί το υπουργείο Εργασίας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στο πλέγμα των αλλαγών που θα ισχύσουν από το φθινόπωρο για τους εγγεγραμμένους ανέργους, στο πλαίσιο των μέτρων για την εξάλειψη της παραβατικότητας στο σκέλος των παροχών.

Την ίδια στιγμή, θα προβλέπεται η θέσπιση του επιδόματος εργασίας σε επιδοτούμενους ανέργους που θα βρουν δουλειά κατά τη διάρκεια της επιδότησής τους και μπόνους 300 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους ώστε να καταρτίσουν ψηφιακό σχέδιο δράσης.

Ειδικότερα, ορίζεται η διαγραφή από τα μητρώα των ανέργων για 6 μήνες έως 2 χρόνια, εφόσον ο άνεργος αρνηθεί εργασία ή συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης. Έτσι:

Εάν ο άνεργος αρνηθεί τρεις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, όπως θα έχουν αποτυπωθεί σ’ αυτό, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και ο άνεργος θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ (πρ. ΟΑΕΔ) για 2 έτη.

Εάν ο άνεργος δεν συμμετέχει σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης που του υποδεικνύεται από τη ΔΥΠΑ, θα διακόπτεται η καταβολή παροχών και θα διαγράφεται από το Ψηφιακό Μητρώο ΔΥΠΑ για 6 μήνες.

Οι άλλες αλλαγές που θα ενεργοποιηθούν σταδιακά εντός του φθινοπώρου είναι οι παρακάτω:

-Θεσπίζεται το «επίδομα εργασίας», που αντιστοιχεί στο 50% του επιδόματος ανεργίας και το λαμβάνουν όσοι επιδοτούμενοι άνεργοι βρίσκουν δουλειά πριν λήξει η περίοδος επιδότησής τους. Αν για παράδειγμα ένας άνεργος βρει δουλειά στους έξι μήνες, θα εξακολουθήσει να λαμβάνει το (μισό) επίδομα ανεργίας για τους επόμενους έξι μήνες, εκτός από τον μισθό που θα εισπράττει από τον εργοδότη του.

-Παρέχεται ειδικό επίδομα ύψους 300 ευρώ στους μακροχρόνια (πάνω από 5 χρόνια) ανέργους που καταρτίζουν Ψηφιακό Σχέδιο Δράσης, το οποίο οδηγεί σε εύρεση εργασίας το ταχύτερο δυνατό.

Το επίδομα αυτό δίνεται εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές και θα χορηγείται μόνο μία φορά. Ήδη έχει υπογραφεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση για το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ώστε, έπειτα από πρόσκληση της ΔΥΠΑ, να αρχίσει η σύνταξη του σχεδίου αυτού για κάθε άνεργο ξεχωριστά.

Προβλέπεται η δημιουργία «Ατομικού Λογαριασμού Δεξιοτήτων» για κάθε καταρτιζόμενο, η διαχείριση του οποίου θα υλοποιείται μέσα από ειδική πλατφόρμα, στην οποία θα διαθέτουν διαπιστευμένη πρόσβαση οι καταρτιζόμενοι, οι εργοδότες τους και οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ για λόγους αντιστοίχισης της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου