Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ανακοινώθηκε ότι για την ερχόμενη εβδομάδα (από 5 έως και 11 Σεπτεμβρίου του έτους 2022) τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ξάνθης θα είναι τα ακόλουθα:


ΗΜΕΡΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΩΡΑΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
 

ΔΕΥΤΕΡΑ

05/09/2022

 

Α΄ ΚΑΜ

 

Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος,

Σιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη,  Ζουμπούλι, Ωραίο, Θεοτόκος

19.00–02.00Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ)

 

 

 

 

Β΄ ΚΑΜ

 

Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτος, Σούνιο, Κιμμέρια, Μαγικό, Φελώνη, Νέος και Παλαιός Ζυγός, Πηγάδια, Βανιάνο, Μορσίνη, Λεύκη, Διομήδεια, Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό και Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι19.00–02.00Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ

(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)

 

Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ)

 

ΤΡΙΤΗ

06/09/2022

 

 

 

 

Α΄ ΚΑΜ

 

 

Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτος, Σούνιο, Κιμμέρια, Μαγικό, Φελώνη, Νέος και Παλαιός Ζυγός, Πηγάδια, Βανιάνο, Μορσίνη, Λεύκη, Διομήδεια, Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή, Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα,

 Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος

18.00–01.00Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ

(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)

 

Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)

 

 

Β΄ ΚΑΜ

 

Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο, Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω και Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά18.00–01.00Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

 

ΤΕΤΑΡΤΗ

07/09/2022

 

 

Α΄ ΚΑΜ

 

Μέλισσα, Εξοχή, Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό και Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Ποίμνη, Κοσμητή, Άγιος Αθανάσιος, Άβατο, Ν. Εράσμιο, Ν.Αμισσός, Δασοχώρι, Όλβιο, Μάγγανα, Πετροχώρι08.00–14.00

 

Α.Τ. ΤΟΠΕΙΡΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΕΙΡΟΥ)

 

 

Β΄ ΚΑΜ

 

Λευκόπετρα, Άκαρπο, Βελοχώρι, Γρήγορο, Ρύμη, Σήμαντρα, Φίλια, Σέλερο, Άνω Πολύσιτος, Σούνιο, Κιμμέρια, Μαγικό, Φελώνη, Νέος κα Παλαιός Ζυγός, Πηγάδια, Βανιάνο, Μορσίνη, Λεύκη, Διομήδεια18.00–01.00Α.Τ. ΞΑΝΘΗΣ

(ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ)

 

ΠΕΜΠΤΗ

08/09/2022

 

Α΄ ΚΑΜ

 

Πίλημα, Ισαία, Γέρακας, Μέγα Εύμοιρο,Λυκοδρόμιο, Κομνηνά, Δαφνώνας, Κάτω και Άνω Καρυόφυτο, Νεοχώρι, Άνω και Κάτω Ιωνικό, Σταυροχώρι, Πασχαλιά, Δρυμιά 

 

08.00–14.00

 

Α.Τ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

(Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)

 

 

Β΄ ΚΑΜ

 

Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή,

Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα,

Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα, Πόρτο Λάγος, Σέλινο, Πολύσιτος

08.00–14.00

 

 

 Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

09/09/2022

 

Κύκνος, Ωραίο, Ρεύμα, Κένταυρος, ιρόκο, Μάνταινα, Γλαύκη,  Ζουμπούλι,

Ωραίο, Θεοτόκος

08.00–14.00 

Α.Τ. ΕΧΙΝΟΥ

(ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ)

ΣΑΒΒΑΤΟ 

 

10/09/2022

Βαφέικα, Κουτσό, Συδινή,

Ν.Κεσσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδηρα, Μυρωδάτο, Γκιώνα,

Πόρτο ΛάγοςΣέλινοΠολύσιτος

08.00–14.00Α.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ

(ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΗΡΩΝ)


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου