Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2% από τις μεικτές αποδοχές υπέρ της καταπολέμησης της ανεργίας ζητά η Ένωση Στρατιωτικών Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σύμφωνα με τις εξαγγελίες του κ. πρωθυπουργού, κατά την πρώτη ημέρα της 86ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 2022, που σχετίζονται με την κατάργηση -αρχομένης από την 01.01.2023- της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθου 43α του ν.4172/2013 και της ειδικής εισφοράς 1% από τις μεικτές αποδοχές υπέρ των Μετοχικών Ταμείων της παραγράφου 2β του άρθρου 38 του ν. 3986/2011, αναμένεται μια αύξηση στις καθαρές αποδοχές των στελεχών των ΕΔ της τάξης του 2%.

Κατά τις ως άνω εξαγγελίες, δεν συμπεριλήφθηκε η κατάργηση ή η μείωση έστω της έτερης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 2% από τις μεικτές αποδοχές υπέρ  της καταπολέμησης της ανεργίας, παρά το γεγονός (όπως υποστήριξε τουλάχιστον ο κ. Πρωθυπουργός στο πλαίσιο των εξαγγελιών) ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη.

Η παραπάνω παράβλεψη, έγινε αντικείμενο σχολιασμού στους κύκλους των συναδέλφων μας και παρακαλούμε για τις, κατά την αρμοδιότητά σας, ενέργειες, προκειμένου να ληφθεί υπόψη της κυβέρνησης και των συναρμόδιων υπουργών, καθόσον η κατάργηση ή μείωση της εν λόγω ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα επιφέρει άμεση αύξηση των αποδοχών των στελεχών των ΕΔ.

Οι αποδέκτες για πληροφορία, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητά τους ενέργειες.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο  

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας  

Βάιος Τσαπρούνης Γεώργιος Λύρατζης

Ανθυπολοχαγός (ΥΠ-Π) Ανθυπολοχαγός (ΔΒ)

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου