Αυστηρότερο το νομικό πλαίσιο με τσουχτερά πρόστιμα για όσους ρυπαίνουν τους δρόμους με αφίσες

Δεν υπάρχουν σχόλια


Τι προβλέπει διάταξη του Μάκη Βορίδη
Τέλος στο θλιβερό φαινόμενο της αφισορύπανσης βάζει ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης. Με διάταξη που συμπεριελήφθη σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο από τον Ιούλιο αποτελεί νόμο του κράτους (4954/2022), παραχωρήθηκε και στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα για την απομάκρυνση παράνομων αφισών, πλαισίων διαφημίσεων και επιγραφών σε χώρους αρμοδιότητάς τους.

Μέχρι πρότινος, αρμόδιοι για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων ήταν οι Δήμοι, εφόσον η παράβαση είχε τελεστεί εντός των διοικητικών ορίων τους και οι Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για παραβάσεις κατά μήκος των εθνικών οδών, των επαρχιακών οδών, του σιδηροδρομικού δικτύου, των αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.).

Πλέον, για παραβάσεις που τελούνται στους οδικούς άξονες, των οποίων την αρμοδιότητα συντήρησης έχουν οι Περιφέρειες, οι δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με απόφαση του Περιφερειάρχη και εισπράττονται υπέρ εκείνου που πραγματοποίησε τις δαπάνες.

Ειδικότερα, τα όργανα της περιφέρειας επιβάλλουν πρόστιμο για παραβάσεις στις επιφάνειες τεχνικών έργων, στις διαχωριστικές νησίδες, στις λωρίδες έκτακτης ανάγκης, στους χώρους προσωρινής στάθμευσης, σε τοίχους αντιστήριξης, γέφυρες, σήραγγες, στο κατάστρωμα των οδών, σε στύλους και υποσταθμούς εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, σε πινακίδες δημόσιας πληροφόρησης, σε πινακίδες οδικής σήμανσης και στους φωτεινούς σηματοδότες οδικής κυκλοφορίας αρμοδιότητάς τους.

Μάλιστα, με άλλη διάταξη που συμπεριλαμβάνεται στον ίδιο νόμο προβλέπεται ότι το ύψος του προστίμου ανέρχεται από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ και επιβάλλεται ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της ασφάλειας των χρηστών σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Με το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο ο Υπουργός Εσωτερικών ξεκαθαρίζει το θολό τοπίο που επικρατούσε στο θέμα των αρμοδιοτήτων αναφορικά με το πρόβλημα της αφισορύπανσης και «λύνει τα χέρια» των Περιφερειαρχών, προκειμένου να καταπολεμήσουν αυτή την παράνομη, αντιπεριβαλλοντική και επικίνδυνη για τους οδηγούς πρακτική.

Ήδη η Περιφέρεια Αττικής έσπευσε πρώτη να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που της παρέχει το σύγχρονο νομικό πλαίσιο, με τον Περιφερειάρχη Γιώργο Πατούλη να εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή την εξέλιξη και να προαναγγέλλει τη σύσταση ειδικού συνεργείου το οποίο θα απομακρύνει άμεσα αφίσες και άλλα διαφημιστικά υλικά από τους χώρους ευθύνης της Περιφέρειάς του.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου