Στο Χωριό βελοχωρι ένα έργο παρατημένο στο έλεος του Θεού

Δεν υπάρχουν σχόλια

Χωριό Βελοχώρι ένα έργο παρατημένο στο έλεος του Θεού χωρίς κανόνες ασφαλείας και υγιεινής κύριε τσιτιρίδη ακούει κανείς..
Ποιος έχει την ευθύνη σε περίπτωση ενός σοβαρού ατυχήματοςΔεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου