Πληθυσμός: Μείωση σε 247 Δήμους της χώρας δείχνει η απογραφή

Δεν υπάρχουν σχόλια


Φανερή μείωση του πληθυσμού της Ελλάδας, σε σχέση με το 2011 δείχνουν τα πρώτα επίσημα στοιχεία της ΕΕΤΑΑ, σε 247 από τους 332 Δήμους όλης της χώρας.

Όμως και τα στοιχεία που αφορούν τις Περιφέρειες φανερώνουν ακόμη περισσότερο την συρρίκωση του πληθυσμού.

  • Σε 12 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας ο πληθυσμός μειώθηκε.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε σχέση με την απογραφή του 2011 καταγράφηκε η μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού που ανέρχεται στα 90.000 άτομα. Μόνο στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου καταγράφηκε αύξηση πληθυσμού κατά 15.000 άτομα περίπου. Ποσοστιαία η μεγαλύτερη μείωση παρατηρείται στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κατά 28.633 (-10,1%).

Όπως αναφέρει η ΕΕΤΑΑ, από τους 332 Δήμους της χώρας ογδόντα πέντε ( 85) δήμοι εμφανίζουν αύξηση πληθυσμού, εκ των οποίων δέκα (10) παρουσιάζουν αύξηση πάνω από 10%, δώδεκα δήμοι (12) παρουσιάζουν αύξηση από 5-10% και 66 δήμοι έως 5%.

Διακόσιοι σαράντα επτά δήμοι (247) είχαν μείωση πληθυσμού. Δέκα εννέα (19) δήμοι εξ αυτών παρουσιάζουν μείωση πάνω από 20% εκ των οποίων τρείς δήμοι (Νέας Ζίχνης, Κάτω Νευροκοπίου και Θέρμου) είχαν μείωση πάνω από 30% .

Όλοι οι δήμοι της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είχαν μείωση πληθυσμού. Επίσης στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, και Στερεάς Ελλάδας όλοι οι δήμοι είχαν μείωση πλην ενός (1) σε κάθε περιφέρεια.

Από την επεξεργασία των στοιχειών προκύπτει ότι την μεγαλύτερη επίπτωση από την νέα απογραφή έχουν οι Μεσαίοι Ηπειρωτικοί Δήμοι (από 10.000 και έως 25.000 κατοίκους) και οι Μικροί Ηπειρωτικοί και Μικροί Ορεινοί Δήμοι (κάτω των 10.000 κατοίκων).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου