ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16/8 ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ, ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια


Συνεδριάζει την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 από 12.00 π.μ.  έως 13.00 πμ δια Περιφοράς το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Τοπείρου. Τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΘΕΜΑ 1ο
2η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος 2022. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                             
ΘΕΜΑ 2ο: 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. (Εισήγηση: Ιωάννης Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 3ο: Απευθείας αγορά δομημένου ακινήτου στην Κοινότητα Αβάτου για εκπλήρωση δημοτικών σκοπών. (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                              

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση επί της τροποποίησης του κανονισμού λειτουργίας λαϊκής αγοράς Ευλάλου  Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Γεώργιος Γρηγοριάδης).

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου και αναπληρωτή αυτού για τη συγκρότηση επιτροπής με θέμα τον «Χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων πολυσύχναστων ή μη» όπως ορίζεται  στο Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α’/31-08-20). (Εισήγηση: Δήμαρχος).                                                                                                                                                                                                

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Τοπείρου στην τακτική Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Ροδόπης – Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρίας Ο.Τ.Α. (Εισηγητής: Δήμαρχος)

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί του θέματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com  ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί του θέματος εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 1200 - 1300.                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου