Την Τετάρτη οι συνεδριάσεις των Επιτροπών του Δήμου Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Σε δημόσια τακτική συνεδρίαση συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Δήμου Αβδήρων, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) στη Γενισέα στις 22 Ιουνίου 2022ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (εισηγητής: Δήμαρχος).

Την ίδια ημέρα, στις 12:00 μ.μ. συνεδριάζει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7.6.2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΤΟΠΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 2. Έγκριση πρακτικού 1 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση κουφωμάτων στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μάνδρας» (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 3. Έγκριση της μελέτης του έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ“ (εισηγητής: Δήμαρχος).
 4. Έγκριση της μελέτης του έργου: “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ“ και καθορισμός των όρων δημοπράτησης του (εισηγητής: Δήμαρχος).
 5. Έγκριση πρακτικού 2 ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕ ΒΙΣΤΩΝΙΔΑΣ» και κατακύρωση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων).
 6. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την υπηρεσία “Σίτιση των μαθητών μουσικού σχολείου Ξάνθης για το σχολικό έτος 2022-2023, έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης” (εισηγητής: Δήμαρχος).
 7. Έγκριση του υπ’ αριθ. 7153/9-6-2022 Πρακτικού ελέγχου συμπληρωματικών δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μεταλλικής κερκίδας 150 θέσεων για το γήπεδο ποδοσφαίρου Διομήδειας» (υποέργο 2 στα πλαίσια της πράξης “Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αβδήρων”)» (εισηγητής: Δήμαρχος).
 8. Έγκριση πρόσληψης έκτακτου εποχικού προσωπικού διάρκειας δύο (2) μηνών για την πυροπροστασία (εισηγητής: Δήμαρχος).
 9. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε ενημερωτική εκδήλωση με τον Μ.Π.Α.Σ. ΝΕΑ ΑΣΠΙΔΑ Πηγαδίων και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 10. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Ξάνθης «Ο ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ» στις εκδηλώσεις του τοπικού ανταμώματος Σαρακατσάνων Ξάνθης 2022 και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 11. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Συλλόγου Πετεινού για τη διοργάνωση πολιτιστικών & αθλητικών εκδηλώσεων «ΑΛΕΚΤΟΡΕΙΑ» και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 12. Οικονομική ενίσχυση του Πολιτιστικού Μορφωτικού Οικολογικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Κουτσού «ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ» για την πραγματοποίηση μουσικοχορευτικής παράστασης – εκδήλωσης και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 13. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου ως συνδιοργανωτής σε πολιτιστική εκδήλωση με τον Χορευτικό & Πολιτιστικό Σύλλογο Αβδηριτών Δήμου Αβδήρων και εξειδίκευση πίστωσης (εισηγητής: Δήμαρχος).
 14. Υποβολή αιτήματος στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης για δωρεάν παραχώρηση στον Δήμο Αβδήρων κτιρίου στον οικισμό Μάνδρας για τη δημιουργία Λαογραφικού Μουσείου (εισηγητής: Δήμαρχος).
 15. Εξειδίκευση πιστώσεων ΚΑ εξόδων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Δήμαρχος).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου