Για θέματα της κτηνοτροφίας συνεδριάζει εκτάκτως την Παρασκευή το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θα πραγματοποιηθεί στις 24-06-2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Το θέμα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με της διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι:

Συζήτηση για τα θέματα της κτηνοτροφίας στην Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου