ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ για τις 800 «μεταδημοτεύσεις» του Τσέπελη στο Δήμο Ξάνθης! 6 μήνες δεν απαντάνε!

Δεν υπάρχουν σχόλια


Προ έξι μηνών, δημοτική παράταξη του Δήμου Ξάνθης έθεσε στον Δήμαρχο της πόλης ερώτημα για «περίεργες», σωρηδόν, μεταδημοτεύσεις. Ο κ. Δήμαρχος δεν απήντησε το εν λόγω ερώτημα από την 2α Ιουνίου 2021! Αναφέρει η Ελληνική Λύση

*«Σημειωτέων ότι, η μεταδημότευση συνδέεται με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οπότε, εκεί είναι που οι δημοτικές παρατάξεις επικεντρώνουν το ως άνω ερώτημα, το οποίο δεν έχει εισέτι απαντηθεί», ρωτάει ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Κωνσταντίνος Χήτας!

Από τον Ιούνιο 2021 παρά τα ερωτήματα δυο δημοτικών παρατάξεων αλλά και το πρωτοσέλιδο του «Μαχητή» που ρωτούσε ευθέως τον αντιδήμαρχο Ξάνθης κ.Σουά τι συμβαίνει κι αν αλήθεια ότι «έγιναν 800 μεταδημοτεύσεις στο Δήμο Ξάνθης από 1/9/2019 μέχρι σήμερα, παραμένει… αναπάντητο ερώτημα!!

Αυτά αναφέρει σε ερώτησή της για το γνωστό θέμα των «800» περίεργων μεταδημοτεύσεων στο Δήμο Τσέπελη η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ» φέρνοντας το θέμα στη Βουλή…!

-Αφού ενώ είναι υποχρεωμένος ο Δήμος (Υπηρεσίες, αρμόδιοι αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης), ΑΡΝΕΙΤΑΙ πεισματικά να απαντήσει, διότι ο Δήμαρχος για μια ακόμη φορά δεν σέβεται τις θεσμικές του υποχρεώσεις!

  • Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΥΤΑ
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ
  • ΕΡΩΤΗΣΗ
  • Θεσσαλονίκη, 21/06/2022
  • Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Καταγγελίες μερίδας της αντιπολίτευσης του Δήμου Ξάνθης για εκατοντάδες “περίεργες” μεταδημοτεύσεις»

  • Κύριε Υπουργέ,

Προ έξι μηνών, δημοτική παράταξη του Δήμου Ξάνθης έθεσε στον Δήμαρχο της πόλης ερώτημα για «περίεργες», σωρηδόν, μεταδημοτεύσεις. Ο κ. Δήμαρχος δεν απήντησε το εν λόγω ερώτημα και την 2α Ιουνίου 2021 επανέρχεται με γραπτή ερώτησή της για το ίδιο θέμα άλλη δημοτική παράταξη. Κοινή συνισταμένη των ερωτημάτων των δύο ανωτέρω δημοτικών παρατάξεων ήταν ο αριθμός των μεταδημοτεύσεων από 1ης Σεπτεμβρίου 2019 και εντεύθεν, το ποιοι αντιδήμαρχοι τις έχουν υπογράψει και σε ποιον αριθμό έκαστος, το αν ο φημολογούμενος αριθμός των 800 μεταδημοτεύσεων ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αν όχι, το ποιος είναι ο αριθμός αυτός ακριβώς και τέλος, από ποιους Δήμους προέρχονται οι μεταδημοτεύσεις. Σημειωτέον ότι, η μεταδημότευση συνδέεται με την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, οπότε, εκεί είναι που οι δημοτικές παρατάξεις επικεντρώνουν το ως άνω ερώτημα, το οποίο δεν έχει εισέτι απαντηθεί από τον κ. Δήμαρχο, ενώ, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, υποχρεούται προς τούτο. Κατά τους ερωτώντες, δεν ενημερώθηκε σχετικά, ούτε καν το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξάνθης.

  • Με δεδομένα όλα τα ανωτέρω,
  • Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε, λόγω της αρμοδιότητάς σας επί της εποπτείας των Δήμων και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να παρέμβετε προς τον Δήμαρχο Ξάνθης, προκειμένου ο εν λόγω να υποχρεωθεί να σεβαστεί την κείμενη νομοθεσία και να απαντήσει στα ανωτέρω εύλογα ερωτήματα των δημοτικών παρατάξεων της πόλης, τα οποία υποχρεούται να απαντά πάραυτα, ιδιαιτέρως, δε, όταν αυτά προκύπτουν από δημοτικές παρατάξεις, από υποψηφίους Δημάρχους και από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι, πλήν των άλλων, έχουν και άμεσο έννομο και ειδικό συμφέρον, φοβούμενοι ίσως και αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος από τον φημολογούμενο μεγάλο αριθμό μεταδημοτεύσεων;

Ο ερωτών Βουλευτής

  • ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου