Συνεδριάζει την Δευτέρα 20 Ιουνίου (19:00) το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Την Δευτέρα 20 Ιουνίου και ώρα 19:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αβδήρων, στο κτίριο του Μουσείου Λαογραφικών Ενδυμασιών των Βαλκανικών Χωρών στη Γενισέα, με 14 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έναρξη διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων σε τμήμα του οικισμού Μαγικού Δήμου Αβδήρων, σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α΄/31-03-2011) (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)

2. Έγκριση Υλοποίησης της υπ’ αριθμ. 8 κορυφής του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας)

3. Έγκριση Υλοποίησης των υπ’ αριθμ. 3, 26 και 27 κορυφών του εγκεκριμένου ορίου οικισμού Βαφέϊκων Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Χωλίδης Στυλιανός, Αναπληρωτής Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αβδήρων)

4. Κατάληψη κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Μάνδρας (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)

5. Τοποθέτηση παραγωγών στην λαϊκή αγορά ΑΒΔΗΡΩΝ και επικαιροποίηση πίνακα θέσεων (εισηγητής: Κασσέρης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος)

6. Καταγγελία – Αγωγή απόδοσης μισθίου (Δημοτικού Ακινήτου στα Άβδηρα (Κατάστημα Κεντρική Πλατεία) και απόδοση ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων – αποζημίωση χρήσης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

7. Καταγγελία – Αγωγή απόδοσης μισθίου (Δημοτικού Ακινήτου) και απόδοσης ληξιπρόθεσμων μισθωμάτων - αποζημίωση χρήσης (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

8. Διοικητική αποβολή κοινόχρηστου χώρου. Καταπάτηση ρυμοτομούμενου τμήματος εμβαδού 205,81 τμ. στον οικισμό Πετεινού (εισηγήτρια: Ιωακειμίδου Αθηνά, Νομικός Σύμβουλος του Δήμου)

9. Καθορισμός σημείων τοποθέτησης ταϊστρών - ποτίστρων και προμήθεια τους, για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς που διαβιούν στα όρια του Δήμου Αβδήρων (εισηγητής: Μαυρίδης Νικόλαος, Αντιδήμαρχος)

10. Κατανομή επιχορήγησης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Αβδήρων στα ΝΠΔΔ του Δήμου: α) «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων», β) «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αβδήρων» και γ) στα «Μειονοτικά Σχολεία» (εισηγητής: Δήμαρχος)

11. Διοργάνωση των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «∆ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΑ 2022», καθορισμός των επί μέρους εκδηλώσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμά του και έγκριση συμμετοχής συνδιοργανωτών (εισηγητής: Δήμαρχος)

12. Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αβδήρων με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

13. Αντικατάσταση μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ του Δήμου Αβδήρων με την επωνυμία: «Κέντρο Υποστήριξης και Κοινωνικής Φροντίδας Βρεφικής – Παιδικής και Τρίτης Ηλικίας Δήμου Αβδήρων» (εισηγητής: Δήμαρχος)

14. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αβδήρων οικονομικού έτους 2022 (εισηγητής: Κεμανετζής Παναγιώτης, Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας)

  • Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αβδήρων
  • Δήμος Γαρούφας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου