1η ΤΟΜΥ Ξάνθης: Δράση ενημέρωσης με θέμα: “Αγωγή Υγείας – Παθήσεις Ανώτερου Πεπτικού Συστήματος στην Τρίτη Ηλικία”

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 23/06/2022 
ημέρα Πέμπτη πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με θέμα: “Παθήσεις του ανώτερου Πεπτικού Συστήματος στην Τρίτη Ηλικία”. Ομάδα στόχος ήταν οι εγγεγραμμένοι πολίτες του ΚΑΠΗ του Δήμου Ξάνθης όπου και υλοποιήθηκε η δράση. Η δράση πραγματοποιήθηκε από τον οικογενειακό γενικό ιατρό και συντονιστή της δομής κ. Δημητρίου Μιχαήλ και την Νοσηλεύτρια κα Αλή Τουρκιάν.

Η ενημέρωση των πολιτών αφορούσε παθήσεις του ανώτερου πεπτικού συστήματος της ηλικίας αυτής όπως έλκος στομάχου, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση κ.α. Οι παρευρισκόμενοι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και δόθηκε σημασία στα ανησυχητικά συμπτώματα και στο πότε πρέπει να απευθύνονται στο νοσοκομείο ώστε να μην συσσωρεύονται και ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο. Η διάρκεια της δράσης ήταν από τις 11.00 π.μ. έως τις 13.00 μ.μ
..

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου