Εργασίες οριζόντιας σήμανσης στο οδικό δίκτυο της αρμοδιότητάς μας

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στα πλαίσια του έργου ««Τακτική συντήρηση οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΠΕ Ξάνθης έτους 2020-2021» πραγματοποιούνται εργασίες οριζόντιας σήμανσης (διαγράμμιση) στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς μας.

Αναλυτικότερα, έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή/και θα πραγματοποιηθεί επαναδιαγράμμιση της Επαρχιακής οδού Γενισέα – Αβδήρων (Επ. Ο. 8), της Επαρχιακής Οδού Πετεινού – Μαγγάνων (Επ. Ο. 3), της Επαρχιακής οδού Πολυσίτου – Κουτσού (Επ. Ο. 2), τμήματος της Εθνικής οδού Σμίνθης – Εχίνου (Ε.Ο. 55) και της Δημοτικής οδού Πάχνης – Γλαύκης.

Οι νέες επαναδιαγραμμίσεις πραγματοποιούνται για λόγους επαύξησης της παρεχόμενης οδικής ασφάλειας στους χρήστες της οδού, ιδίως κατά τις νυκτερινές ώρες, η δε πιστή τήρηση των ρυθμίσεων κυκλοφορίας που επιβάλλουν είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει στην μείωση των τροχαίων συμβάντων, θανατηφόρων και μή.

  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης
  • Κωνσταντίνος Κουρτίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου