Σεμινάριο Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Διοικητής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημιακού

Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, Ευάγγελος Ρούφος, είναι στην ευχάριστη

θέση να ενημερώσει ότι το Σάββατο στις 2 Απριλίου και ώρα 9:30πμ θα διεξαχθεί

Σεμινάριο Ανανηπτών Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου

Εξωτερικού Απινιδωτή, στις αίθουσες εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης.

Το σεμινάριο διοργανώνεται υπό την έγκριση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council – ERC) και σε συνεργασία με το

Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Π.Γ.Ν.

Αλεξανδρούπολης.

  • Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
  • ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Δ. ΡΟΥΦΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου