Με 2 θέματα συνεδριάζει την Παρασκευή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Σε δια περιφοράς, τακτική, συνεδρίαση, συνέρχεται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, στις 15 Απριλίου 2022, ημέρα Παρασκευή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ώρα έναρξης 9:00- 12:00 ώρα λήξη
ς, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», την αριθμ.πρωτ.9525/2-7-2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τις αριθμ.18318/13-3-2020 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και 427/77440/13-11-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Πλατεία Δημοκρατίας, στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ξάνθης, για την διοργάνωση των εκδηλώσεων «Ξάνθη, Πόλης Ονείρων» (εισηγητής Αντι/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

  2. Έγκριση παραχώρησης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στην Κεντρική Πλατεία για την πραγματοποίηση δράσης του ζωοφιλικού συλλόγου αδέσποτοι φίλοι. (εισηγητής Αντι/χος Ξάνθης Ιωάννης Ζερενίδης).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου