Έκτακτη γενική συνέλευση του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Σύλλογος Δημοτικών Υπαλλήλων Νομού Ξάνθης καλεί τα μέλη του στην 1η ‘Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23 Μαρτίου 2022 και ώρα 9.00πμ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, σύμφωνα με την αρ.1/2002 απόφασή του, για την εκλογή εκπροσώπων στα Δ.Σ. των ΝΠΔΔ των Δήμων του Νομού Ξάνθης. Παρακαλούνται τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των ΝΠΔΔ, όπου και υπηρετούν, να προβούν σε δήλωσή τους.
Για λόγους τάξης αναφέρεται ότι, εάν δεν υπάρξει απαρτία, η έκτακτη γενική συνέλευση θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα δηλαδή στις 24/3/2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Και εάν πάλι δε σημειωθεί απαρτία τότε θα διεξαχθεί την Δευτέρα στις 28/3/2022 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

  Παρακαλούνται τα μέλη για τη συμμετοχή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου