Ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχει στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον και προωθεί διαδικασία διαβούλευσης για το ΣΦΗΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Ο Δήμος Ξάνθης συμμετέχοντας στην παγκόσμια κινητοποίηση για το περιβάλλον, εκπονεί Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ), το οποίο αποτελεί βασικό εργαλείο εκκίνησης στην προσπάθεια προώθησης καθαρών μορφών μετακίνησης.

  Η ανάπτυξη αποδοτικών πολιτικών κινήτρων μπορεί να διευκολύνει σημαντικά τόσο την ανάπτυξη της αγοράς ηλεκτροκίνησης όσο και την ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και για το λόγο αυτό, η άποψη των πολιτών είναι πολύ σημαντική.

  Στο πλαίσιο της διαδικασίας Διαβούλευσης που προωθεί ο Δήμος Ξάνθης έχει εκπονηθεί μία έρευνα (Ερωτηματολόγιο), μέσω της πλατφόρμας googleform, για την ανάπτυξη πολιτικής κινήτρων η οποία απευθύνεται σε όλους τους συμπολίτες μας.

  Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στην έρευνα, απαντώντας εύκολα και γρήγορα -ο εκτιμώμενος χρόνος συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου είναι 2 με 3 λεπτά- στον παρακάτω Σύνδεσμο (link):

https://docs.google.com/forms/d/1NV4tpBqeIU_RomYeMtW7TF6o_hG-S4–d9mLF2qqYL8/edit

  Υπογραμμίζεται ότι η συμμετοχή στην έρευνα είναι εθελοντική και ανώνυμη.

  Δε θα συζητηθούν, επεξεργαστούν ή αποθηκευτούν προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων.

  Επιπροσθέτως, δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να τους προσδιορίζει.

  Σε κάθε περίπτωση, οι απαντήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία και την εξαγωγή συγκεντρωτικών συμπερασμάτων, χωρίς να κοινοποιηθούν σε τρίτους, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR). 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου