Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Την Τετάρτη ξεκίνησε η υποβολή αίτησης – δήλωσης περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΠΣΥΔ, στο πλαίσιο των δύο ειδικών προσκλήσεων για προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, σχολικών ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Η υποβολή αιτήσεων θα διαρκέσει έως τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου.

Η ειδική πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς

  Αναφορικά με την ειδική πρόσκληση για τους εκπαιδευτικούς, το υπουργείο Παιδείας καλεί τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί στους:

  (α) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 (Γ΄ 1588/14-7-2021) και 2ΓΕ/2019 (Γ΄ 1653/23-7-2021 και Γ΄ 1694/28-7-2021), κατηγορίας ΠΕ

  (β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τους τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες [παρ. 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019] υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με εξειδίκευση στην ΕΑΕ της αριθμ. 3ΕΑ/2019 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 937/19-6-2020), κατηγορίας ΠΕ, όπως, κατά περίπτωση, αναμορφώθηκαν και ισχύουν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση, μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ. (https://opsyd.sch.gr/), για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες ή/και ομάδες σχολικών μονάδων, για το σχολικό έτος 2021-2022, βάσει των διατάξεων του άρθρου 86 «Ειδική προκήρυξη κάλυψης κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και της ειδικής αγωγής», του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύουν, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση-δήλωση προτίμησης περιοχών στο πλαίσιο της αριθμ. 100322/Ε1/12-8-2021 (ΑΔΑ: 6Η1Ζ46ΜΤΛΗ-ΠΣΔ) πρόσκλησης.

  Για λεπτομέρειες επί της διαδικασίας παραπέμπουμε τους υποψηφίους στην υπ’ αριθ. 13990/Ε1/8-2-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΡΤ46ΜΤΛΗ-Ζ06) πρόσκληση.

  Για τη διευκόλυνση των υποψηφίων είναι αναρτημένο σχετικό εγχειρίδιο οδηγιών στην ως άνω ιστοσελίδα (https://opsyd.sch.gr/).
Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου