Καβάλα: Διεθνής πιστοποίηση αριστείας στον Οργανισμό Λιμένος

Δεν υπάρχουν σχόλια


Διεθνής πιστοποίηση αριστείας απονεμήθηκε στην Οργανισμό Λιμένος Καβάλας. Η αναγνώρισή του ΟΛΚ επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο ευρωπαϊκό έργο «EXCELTOUR» το οποίο υλοποιείται υπό το συντονισμό του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας.

Σύμβουλος της επιχείρησης για την προετοιμασία της για την πιστοποίηση, ήταν η εταιρία συμβούλων Οργανοτεχνική Α.Ε.

Με την πιστοποίησή του αυτή, η ΟΛΚ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται στην ελίτ της επιχειρηματικής αριστείας στην Ελλάδα, στην οποία συγκαταλέγονται γνωστές μεγάλες επιχειρήσεις και Οργανισμοί (π.χ. Αττικό Μετρό, Αερολιμένας Ελ. Βενιζέλος, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ACS, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία).

Είναι ο μόνος πιστοποιημένος Eλληνικός Οργανισμός διαχείρισης λιμένα.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου