Διημερίδα για τα ποτάμια στην Ξάνθη

Δεν υπάρχουν σχόλια


Επιστημονική διημερίδα με κεντρικό τίτλο: «Όταν τα ποτάμια επιστρέφουν στις πόλεις», διοργανώνουν ο Δήμος Ξάνθης και το Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στην Ξάνθη.

Η διημερίδα αφορά στις νέες μεθόδους διαχείρισης και τις προοπτικές ανάδειξης των αστικών και περιαστικών ποταμών και ρεμάτων.

Θα συζητηθούν οι αλλαγές στη νομοθεσία, οι ευρωπαϊκές οδηγίες και τα νέα επιστημονικά δεδομένα, όπως απορρέουν από τη σύγχρονη αντίληψη για την περιαστική φύση, αλλά και τα δεδομένα της παγκόσμιας οικολογικής κρίσης, ο σημαντικός ρόλος των υδάτινων οικοσυστημάτων, η σύνδεσή τους με τη ζωή των κατοίκων της πόλης και η συνολική αξιοποίησή τους, με στόχο τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου