Υπογράφηκε η σύμβαση για το έργο αποκατάστασης των υδατόπυργων στην Κοινότητα Ευλάλου Δήμου Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια


Υπογράφηκε την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022 η σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Τοπείρου Θωμά Μίχογλου και του αναδόχου του έργου για την επισκευή και συντήρηση των υδατόπυργων της Κοινότητας Ευλάλου Δήμου Τοπείρου με προϋπολογισμό 58.000 ευρώ περίπου.

Οι εργασίες ξεκινούν άμεσα με σκοπό την επισκευή των υδατόπυργων στους οικισμούς Δέκαρχο και Κεντητή και αφορούν στην επάλειψη εσωτερικά κάθε υδατόπυργου με τσιμεντοειδές  στεγανωτικό υλικό και την αποκατάσταση όλων των σαθρών επικαλύψεων των εξωτερικών τοιχωμάτων. Σημειώνεται ότι καθόλη τη διάρκεια των εργασιών θα ληφθεί μέριμνα ώστε να μην διακοπεί η υδροδότηση και να μην διαταραχθεί η καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Με το συγκεκριμένο έργο θωρακίζεται η βιωσιμότητα των υδατόπυργων στους οικισμούς Δέκαρχο και Κεντητή, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η αδιάκοπη και απρόσκοπτη υδροδότηση των περιοχών παρέμβασης με σκοπό την εξασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου ύδατος για τους κατοίκους».

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου