Παραμένει πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ξάνθης ο Αγγελος Μπεμπεκίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Με την παρούσα θα  θέλομε να σας ενημερώσουμε ότι στην Ξάνθη  21 Φεβρουαρίου  2022
, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου συνήλθαν τα μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ν. Ξάνθης όπως αυτά εξελέγησαν από τις αρχαιρεσίες  στις 15-02-2022, με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: κατανομή αξιωμάτων.

Για το αξίωμα του Προέδρου εξελέγη ο Άγγελος Μπεμπεκίδης

Για το αξίωμα του Αντιπροέδρου εξελέγη ο Αθανάσιος Σισαμπέρης

Για το αξίωμα του Γεν. Γραμματέα εξελέγη ο Ευάγγελος Πουρναράκης

Για το αξίωμα του Αν Γεν.Γραμματέα εξελέγη ο Μουζαφέρ Ογλού Ομέρ

Για το αξίωμα του Οργανωτικού Γραμματέα εξελέγη ο Νικόλαος Τοφέας

Για το αξίωμα του Ταμία εξελέγη ο Μουσταφά Ογλού Μουσταφά

Για το αξίωμα του Εφόρου Δημοσίων Σχέσεων εξελέγη ο Ραμαδάν Ογλού Τζοσκούν

Μέλη του Δ.Σ.:  Θεόδωρος Χατζηγεωργίου

Γεώργιος Δερές

Αναστάσιος Κρυωνάς

Νικόλαος Κιατίπης

Αργύριος Κατσίκας

Κωνσταντίνος Βογιατζής

Για τη διοίκηση

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας

Άγγελος Μπεμπεκίδης                                                          Ευάγγελος Πουρναράκης

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου