Τροποποιητικές δηλώσεις: Για ποιους και πότε τελειώνει ο χρόνος

Δεν υπάρχουν σχόλια

  


Τι ισχύει για αναδρομικές αποδοχές, κληρονόμους, κατοίκους εξωτερικού

  Ο  χρόνος «τρέχει» και τελειώνει στις 28 Φεβρουαρίου 2022 για τους φορολογούμενους που θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις για αναδρομικά ποσά ή ανείσπρακτες αποδοχές που έλαβαν το 2020, για τους κληρονόμους, για όσους έλαβαν αγροτικές ενισχύσεις ή επιδοτήσεις ή για όσους μετέφεραν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

  Οι δηλώσεις αυτές, υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής «ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ» στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr.). Μετά την υποβολή των δηλώσεων, οι Δ.Ο.Υ. προχωρούν στην εκκαθάρισή τους και ενημερώνουν τους φορολογούμενους για την έκδοση του νέου εκκαθαριστικού. Ο φόρος που θα προκύψει εξοφλείται εφάπαξ ή μπορεί να ρυθμιστεί με την πάγια ρύθμιση.

  Πιο συγκεκριμένα, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, οι Εφορίες θα δέχονται ως εμπρόθεσμες:

  • Τροποποιητικές δηλώσεις με αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που ανάγονται σε προηγούμενα έτη, εφόσον η βεβαίωση για τα εν λόγω ποσά εκδόθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εντός του 2021.
  • Δηλώσεις φορολογικού έτους 2020, σε περίπτωση θανάτου του φορολογούμενου, για τις οποίες υπόχρεοι σε υποβολή είναι οι κληρονόμοι του.
  • Δηλώσεις φορολογούμενων, των οποίων έγινε δεκτό το αίτημα μεταφοράς της φορολογικής τους κατοικίας στην αλλοδαπή εντός του 2021 ή δεν έγινε δεκτό το αίτημά τους, λόγω του γεγονότος ότι τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν εμπρόθεσμα δεν κρίθηκαν επαρκή και ακριβή.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αναδρομικά αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ, από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, καθώς και με λοιπά εισοδήματα, που, ομοίως, ανάγονται σε παλαιότερο έτος, εφόσον οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων εκδόθηκαν εντός του 2021.
  • Τροποποιητικές δηλώσεις, που υποβάλλονται μετά την καταληκτική προθεσμία, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, ή εξαιτίας εκπρόθεσμης χορήγησης, για οποιονδήποτε λόγο, έντυπης βεβαίωσης από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, εφόσον οι βεβαιώσεις από τον φορέα εκδόθηκαν ή τροποποιήθηκαν εντός του 2021.
  • Δηλώσεις που περιλαμβάνουν ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές προηγούμενων ετών και:
  • α) είτε φορολογούνται στο έτος που ανάγονται, εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγήθηκε στον δικαιούχο εντός του 2021 ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται,
  • β) είτε φορολογούνται στο έτος καταβολής τους (φορολογικό έτος 2020), λόγω του ότι δεν χορηγήθηκε βεβαίωση αποδοχών και δεν μπορεί να αποδειχθεί με άλλο πρόσφορο μέσο το έτος ή τα έτη, στα οποία αυτές ανάγονται.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου