Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Αβδήρων

Δεν υπάρχουν σχόλια


Ο Δήμος Αβδήρων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού πέντε (5) ατόμων, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας έτους 2022 στο Δήμο μας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου