Ηλεκτρονικός κλοιός για αδήλωτες συντάξεις και εισοδήματα του εξωτερικού

Δεν υπάρχουν σχόλια

  Στα χέρια της ΑΑΔΕ νέες λίστες με στοιχεία φορολογούμενων από την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη

  Στην ηλεκτρονική «παγίδα» της ΑΑΔΕ πιάστηκαν χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι ενώ έχουν εισπράξει μισθούς και συντάξεις από το εξωτερικό έκρυψαν τα εισοδήματα αυτά από την Εφορία. Η ΑΑΔΕ τους εντόπισε μετά από έλεγχο και διασταύρωση που πραγματοποίησε στα στοιχεία που πήρε στα χέρια της από χώρες της Ε.Ε. μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών.

  Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός αξιοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνει από την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλα κράτη για να συμπληρώσει ότι «έχουμε εντοπίσει φορολογούμενους οι οποίοι είχαν εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις κλπ. στο εξωτερικό τα οποία δεν τα είχαν δηλώσει. Τα στοιχεία αυτά μας ήρθαν από την ανταλλαγή πληροφοριών και τους έχουμε ειδοποιήσει να έρθουν να τα δηλώσουν, δηλώνοντας ταυτόχρονα οτιδήποτε άλλο στοιχείο μπορεί να μειώνει τη φορολογική τους υποχρέωση».

  Οι φορολογούμενοι, έχουν ήδη λάβει ηλεκτρονική επιστολή από την ΑΑΔΕ και καλούνται να υποβάλλουν συμπληρωματική δήλωση προκειμένου να εμφανίσουν τα αδήλωτα εισοδήματα συνυποβάλλοντας τα σχετικά δικαιολογητικά. Μετά την υποβολή των δηλώσεων θα εκδοθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα με το φόρο που θα κληθούν να πληρώσουν οι φορολογούμενοι για τα αδήλωτα εισοδήματα από το εξωτερικό.

  Επειδή λόγω της πανδημίας είναι δύσκολη η συγκέντρωση των απαιτούμενων στοιχείων, η ΑΑΔΕ έχει δώσει τη δυνατότητα στους συγκεκριμένους φορολογούμενους να αποστείλουν φωτοαντίγραφο των κινήσεων του τραπεζικού τους λογαριασμού, που πιστώθηκε με τις συντάξεις, από τους ασφαλιστικούς φορείς ή του μισθού που εισέπραξαν.

  Σύμφωνα με παλαιότερη εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, «κατ’ εξαίρεση, γίνεται δεκτό ότι στις περιπτώσεις αυτές, θα μπορεί να χρησιμοποιείται κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για τον καθορισμό του τελικού φορολογητέου ποσού των συντάξεων αλλοδαπής, όπως το αντίγραφο της κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη από τον ασφαλιστικό οργανισμό της αλλοδαπής».

Η ΑΑΔΕ προειδοποιεί

  Πάντως, η ΑΑΔΕ προειδοποιεί τους φορολογούμενους ότι σε περίπτωση που δεν εκπληρώσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις εντός της προθεσμίας, εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου με βάση τα στοιχεία που έχει η Φορολογική Διοίκηση στη διάθεσή της. Αυτό σημαίνει ότι η Εφορία θα προσδιορίσει το φόρο κατ΄εκτίμηση και μέχρι το τέλος του έτους θα στείλει τα ραβασάκια στους φορολογούμενους. Στο πλαίσιο αυτό, στον υπόχρεο καταλογίζονται αναδρομικά:

  –Φόρος εισοδήματος.

  –Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

  –Πρόστιμο για τροποιητική δήλωση.

  –Ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

  –Τέλος επιτηδεύματος.

  –Φόρος πολυτελούς διαβίωσης.

Στοιχεία από 70 χώρες

  Η ΑΑΔΕ κάθε χρόνο λαμβάνει πληροφορίες για τα εισοδήματα Ελλήνων που φορολογούνται στην Ελλάδα από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών στο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας. Περισσότερες από 70 χώρες στέλνουν στοιχεία στην Ελλάδα για εισοδήματα όπως τόκοι, τραπεζικές καταθέσεις κι άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα όπως μετοχές, ομόλογα, κ.α. Η ανταλλαγή πληροφορικών είναι αυτόματη και υποχρεωτική από το 2016 στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με βάση το μοντέλο του ΟΟΣΑ. Βασικός στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι οι φορολογούμενοι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όπως και να καταπολεμείται η φορολογική απάτη και φοροδιαφυγή.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου