Ξεκινάνε οι αιτήσεις για παραχώρηση χώρου στο Παζάρι του Πόρτο Λάγος

Δεν υπάρχουν σχόλια

 Το Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων» με βάσει α) την απόφαση 31/2015 του Δ.Σ. (Λήψη απόφασης για καθορισμό του ανωτάτου αριθμού θέσεων και αδειών για τη λειτουργία του υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λάγος για τα έτη 2016-2017), β) την απόφαση 1/2013 της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για το Υπαίθριο Στάσιμο Εμπόριο, γ) το άρθρο 3 του Ν. 2323/1995(Φ.Ε.Κ. 145Α΄/13-07-1995),δ) την Αριθ. Φ.3131/17/96 (Φ.Ε.Κ. 178Β΄/12-03-1997 Κ.Υ.Α. ),ε) την Α.Π:8321.6/01/12/12-03-2012 Εγκύκλιο του ΥΠ.Α.Α.Ν. σας ενημερώνει ότι:

  Δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση χώρου στην Χερσαία Ζώνη Λιμένα Λάγος και την χορήγηση άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για τα έτη 2022 -2023 για τις παρακάτω δραστηριότητες:

  1. Πώληση προϊόντων γης.

  2. Πώληση βιομηχανικών προϊόντων.

  Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές από 01/11/2021 έως και τις 30/11/2021, στο e-mail της υπηρεσίας και στα γραφεία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων, καθημερινά από 09:30 π.μ.-13:30μ.μ.,τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας κατά της διασποράς του covid.

Η Πρόεδρος

του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων

Ζουρνατζίδου Κωνσταντινιά 


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου