Επίδομα μητρότητας σε 2 δόσεις και με προκαταβολή – Πώς θα κάνετε αίτηση στο gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Προκαταβολικά θα μπορούν να πάρουν το επίδομα μητρότητας οι εργαζόμενες, υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση με τη βεβαίωση του γιατρού τους για την πιθανή ημερομηνία τοκετού, στην ψηφιακή πύλη του Δημοσίου, gov.gr, μέσω της οποίας θα χορηγούνται στο εξής τα επιδόματα μητρότητας (κύησης/λοχείας).
Η προκαταβολή θα ισχύει για τις εργαζόμενες- εγκυμονούσες με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτές), οι οποίες μετά τη γέννηση του παιδιού τους θα παίρνουν και το υπόλοιπο ποσό.

  Οι γυναίκες αυτοαπασχολούμνενες θα λαμβάνουν όλο το ποσό μετά τον τοκετό.

  Η νέα διαδικασία, που εντάσσει το επίδομα μητρότητας στις υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά στους πολίτες, προβλέπεται σε κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών (Εργασίας, Υγείας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Επικρατείας) και μέσω αυτής επιτυγχάνεται επίσπευση πληρωμών με συχνότητα δυο φορές το μήνα. Οι ημέρες πληρωμών θα είναι σταθερές κάθε μήνα και θα ανακοινωθούν από τον ΕΦΚΑ.

Τα βήματα

  Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, o μαιευτήρας γυναικολόγος (δημόσιου ή ιδιωτικού νοσοκομείου) θα βεβαιώνει την πιθανή ημερομηνία τοκετού. Σε περίπτωση καθυστέρησής του πέραν των δέκα 10 ημερών, θα γνωματεύει και αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

  Στη συνέχεια, ο εργοδότης θα καταχωρίζει ηλεκτρονικά στην ΗΔΙΚΑ το χρονικό διάστημα αποχής της ασφαλισμένης από την εργασία της.

  Μετά τον τοκετό οι ασφαλισμένες θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους με περιθώριο να το πράξουν εντός 8 μηνών από την ημερομηνία γέννησης του τέκνου.

  Οι βεβαιώσεις που θα απαιτούνται για την αίτηση (βεβαίωση γιατρού, ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου) θα ανακτώνται αυτόματα με διασύνδεση ΕΦΚΑ και ΗΔΙΚΑ.

  Οι εγκυμονούσες για να πάρουν το επίδομα μητρότητας θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει 200 ημέρες ασφάλισης τα δύο τελευταία χρόνια πριν από τη διακοπή εργασίας λόγω εγκυμοσύνης.

  Στις περιπτώσεις απαλλαγής από την εργασία, απαιτείται να υποβάλλεται σχετική βεβαίωση ιατρού εργασίας ή παιδιάτρου ή του εργοδότη για τους λόγους απαλλαγής.

  Η ηλεκτρονική αίτηση για το επίδομα μητρότητας υποβάλλεται από όλες τις ασφαλισμένες των ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που δικαιούνται παροχές ασθένειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου