Νέο ανοιχτό φορτηγό όχημα για την απομάκρυνση ογκωδών απορριμμάτων απέκτησε ο Δήμος Τοπείρου

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Το νέο όχημα μπορεί να αξιοποιείται για την μεταφορά αντικειμένων μεγάλου όγκου που προέρχονται από οικίες, επιχειρήσεις και κοινόχρηστους χώρους, η συλλογή των οποίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τα συνήθη απορριμματοφόρα. Πρόκειται συνήθως για παλαιά έπιπλα, στρώματα, οικιακές συσκευές, συσκευασίες (χαρτοκιβώτια – ξυλοκιβώτια), υπόλοιπα καθαρισμού κήπων και κοπής δένδρων ή θάμνων κ.α.

Ο Δήμαρχος Τοπείρου Θωμάς Μίχογλου δήλωσε: «Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας. Ο εκσυγχρονισμός του στόλου των οχημάτων και των μηχανημάτων έργου του Δήμου μας αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, καθώς μπορούν να συμβάλλουν ως εργαλεία στην υλοποίηση παρεμβάσεων με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας».Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου