ΕΛΣΤΑΤ: Μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής για το 6,1% του πληθυσμού το 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Επαρκεί η τροφή για όλους στην Ελλάδα; Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε την επάρκεια τροφής στη χώρα μας και, όπως προκύπτει, το 6,1% του πληθυσμού αντιμετώπισε πέρυσι μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής έναντι 8% το 2019.

  Το 1,6% από 1,5% το 2019 αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής. Το 3% του πληθυσμού πεινούσε, αλλά δεν έφαγε, ενώ το 2,2% πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή.

Τι δείχνει η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για την επάρκεια τροφής

Ειδικότερα, σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ:


Το 6,1% του πληθυσμού (8,0% το 2019) δήλωσε ότι αντιμετώπισε μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, ενώ το 1,6% του πληθυσμού (1,5% το 2019) δήλωσε ότι αντιμετώπισε μόνο σοβαρή ανεπάρκεια τροφής (σύμφωνα με την παγκόσμια τυπική κλίμακα FIES).

Το 13,2% του πληθυσμού ανησύχησε ότι δεν θα είχε αρκετή τροφή για να καλύψει τις ανάγκες του.

Το 12,8% δεν είχε τη δυνατότητα να τραφεί με υγιεινή και θρεπτική τροφή.

Το 14,1% έφαγε μόνο ορισμένα είδη τροφών.

Το 6,2% αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα.

Το 6,6% έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη.

Το 2,7% έμεινε χωρίς τροφή.

Το 3% του πληθυσμού πεινούσε, αλλά δεν έφαγε.

Το 2,2% πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή.

  Την ίδια ώρα,

Το 96,9% των νοικοκυριών έχει επάρκεια τροφής.

Το 0,7% των νοικοκυριών έχει χαμηλή επάρκεια τροφής.

Το 2,4% των νοικοκυριών έχει πολύ χαμηλή επάρκεια τροφής.

  Όπως επεξηγεί η ΕΛΣΤΑΤ, ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει μέτρια και σοβαρή ανεπάρκεια τροφής όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, αναγκάστηκε να παραλείψει ένα γεύμα, έφαγε λιγότερο από όσο θεωρούσε ότι είχε ανάγκη, έμεινε χωρίς τροφή, πεινούσε αλλά δεν έφαγε, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή, λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.

  Ενώ, ένα νοικοκυριό θεωρείται ότι έχει σοβαρή ανεπάρκεια τροφής, όταν τουλάχιστον ένα μέλος του νοικοκυριού δήλωσε ότι, κατά τη διάρκεια των 12 προηγούμενων μηνών πριν τη διενέργεια της έρευνας, πέρασε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς τροφή λόγω έλλειψης χρημάτων ή άλλων πόρων.Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου