Τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης την Τετάρτη 27/10 ( ώρα 19.00)

Δεν υπάρχουν σχόλια

*Σε 7η Αναμόρφωση  προϋπολογισμού έτους 2021  προχωράει ο Δήμος με εισηγητή τον Φανουράκη

Τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

01ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση παράτασης της χρονικής προθεσμίας, αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού ΕΔΧ taxi αυτοκινήτων (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

02ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση παραχώρησης χρήσης τμήματος κοινόχρηστου χώρου στάθμευσης, δυτικά του κλειστού κολυμβητηρίου Ξάνθης (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

03ο ΘΕΜΑ :      Έγκριση 9ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου