Συνεδριάζει την Τρίτη 26/10, το Δημοτικό Συμβούλιο Τοπείρου δια Περιφοράς, γιατί η αντιπολίτευση δεν θέλει... δια ζώσης!

Δεν υπάρχουν σχόλια

Αναλυτικά η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Βασίλη Χαραλαμπίδη και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

«Έχοντας υπόψη τις διατάξεις  α) του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, β) του άρθρου 67  παρ.5 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87) (όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018) και γ) του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» καθώς επίσης και δ) το άρθρο 10 παρ. 1 "Κατεπείγουσες διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19" Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Ά ,αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020,  τις υπ. αρ. 18318/ 13-3-2020 και υπ. αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίους του υπουργείου εσωτερικών καλείστε σε τακτική «δια περιφοράς» Συνεδρίαση, του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία θα λάβει χώρα την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 από ώρα 12.00 μ.μ. έως 13.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (Εισήγηση: Ιωάννης  Κιοσσές).

ΘΕΜΑ 2ο: Μεταβολές που έχουν επέλθει από την Απογραφή Πληθυσμού – Κατοίκων έτους 2011( συγχωνεύσεις, καταργήσεις, αναγνωρίσεις νέων οικισμών, κτλ) στους οικισμούς του Δήμου Τοπείρου. (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 3οΔωρεάν παραχώρηση της χρήσης του Πνευματικού Κέντρου Ερασμίου για πρόβες του χορευτικού συγκροτήματος του πολιτιστικού συλλόγου « Πολιτιστική Στέγη Ερασμίου Γεώργιος Βιζυηνός». (Εισήγηση: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου).

ΘΕΜΑ 4ο: Εφαρμογή Ορίων στον οικισμό Αγίου Αθανασίου.(Εισήγηση: Ιωάννης  Σιαμίδης).

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κορυφών ορίων οικισμού Σταθμός Τοξοτών Τοπείρου Ξάνθης.(Εισήγηση: Ιωάννης  Σιαμίδης).

Η Συνεδρίαση θα γίνει δια περιφοράς, για λόγους διασφάλισης της δημοσίας υγείας από την πανδημία του κορονοϊού. Παρακαλούνται τα μέλη του συμβουλίου να δηλώσουν την συμμετοχή τους στην συνεδρίαση καθώς και την θέση τους επί των θεμάτων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην διεύθυνση infotopeirou@gmail.com  ο καθένας από τη δική του προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε την συμμετοχή σας καθώς και την θέση σας επί των θεμάτων σας επί των εντός του ανωτέρου χρόνου ήτοι 12:00 – 13:00.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου