Το BREXIT φέρνει χρήματα στα κράτη- μέλη – 5 δις Ευρώ θα δοθούν από το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια


Το Συμβούλιο έδωσε σήμερα την τελική του έγκριση για τη θέσπιση ενός κονδυλίου που θα βοηθήσει τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις του Brexit.

Το κονδύλιο ύψους 5 δισ. ευρώ (σε τιμές του 2018) θα στηρίξει τις περιφέρειες, τους τομείς και τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο, με σκοπό την κάλυψη των πρόσθετων δαπανών, την αντιστάθμιση των απωλειών ή την αντιμετώπιση άλλων δυσμενών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων που αποτελούν άμεση απόρροια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο προεδρεύων υπουργός Ανάπτυξης και Πολιτικής Ευρωπαϊκής Συνοχής της Σλοβενίας, Ζβόνκο Τσέμας δήλωσε πως “η ταχεία έγκριση του αποθεματικού σημαίνει ότι σύντομα θα διατεθεί η αναγκαία χρηματοδότηση στις ευρωπαϊκές περιφέρειες και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο, ιδίως τις ΜμΕ και τους εργαζομένους τους. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα πλέον ευάλωτα άτομα και οντότητες να αντεπεξέλθουν σε μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής στον απόηχο του Brexit. Αποτελεί ένδειξη αλληλεγγύης από όλα τα κράτη μέλη προς τις περιοχές που πλήττονται περισσότερο.”

Βρυξέλλες, Ανταπόκριση: Γιώργος Συριόπουλος

ΠΗΓΗ ΕΡΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου