Τέλος Οκτωβρίου στην κυκλοφορία η παράκαμψη Ξάνθης

Δεν υπάρχουν σχόλια


Oλες οι εργασίες στην παράκαμψη Ξάνθης εκτελούνται σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αναμένεται να ολοκληρωθούν στο τέλος Οκτωβρίου, οπότε και η οδός θα αποδοθεί στην κυκλοφορία, μας ενημερώνει ο αντιπεριφερειάρχης Ξάνθης κ. Ευφραιμίδης. Συγκεκριμένα:

Το έργο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ Νο 2 ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. ΞΑΝΘΗΣ» είναι εκτιμώμενης αξίας σύμβασης 6.458.963,99€ (συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ) και σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020» με κωδικό MIS 5044929.

Το φυσικό αντικείμενο του έργου βασίζεται σε μελέτη της Εγνατία Οδός Α.Ε. και αφορά την υλοποίηση εν γένει εργασιών βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα και ειδικότερα:

 

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου