ΔΠΘ: 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία”

Δεν υπάρχουν σχόλια

Προκηρύσσονται από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 40 θέσεις φοιτητών για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος στην Περιβαλλοντική Νομοθεσία” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22 (ΦΕΚ 2245/15-06-2018).

Καταληκτική Ημερομηνία 30 Σεπτεμβρίου 2021. 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη:

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου