Ένταξη έργου για το Δήμο Αβδήρων και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων προϋπολογισμού 578.000€ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


 Ο Δήμος Αβδήρων σε συνεργασία με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αβδήρων κατάφεραν την ένταξη της πράξης «Ηλεκτρολογικές – Μηχανολογικές εγκαταστάσεις στο   Λιμάνι του Πόρτο Λάγος και στα Αλιευτικά καταφύγια Αβδήρων, Φαναρίου, Ιμέρου και ειδικότερα προμήθεια και εγκατάσταση πυργίσκων παροχής νερού και ηλεκτρικού ρεύματος σε σκάφη »στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020»και με Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΔΠ) CLLD LEADER/ΕΠΑΛΘ Περιφερειακών Ενοτήτων Ροδόπης και Ξάνθης, της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.».

Η πράξη αφορά την προμήθεια και τοποθέτηση 73 πυργίσκων εξυπηρέτησης σκαφών στη χερσαία ζώνη του Λιμένα Πόρτο Λάγος και των αλιευτικών καταφυγίων Αβδήρων, Φαναρίου και Ιμέρου, για παροχή ρεύματος και νερού στα σκάφη τα οποία ελλιμενίζονται εκεί. Τα παραπάνω λιμάνια ανήκουν στη δικαιοδοσία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αβδήρων. Οι πυργίσκοι θα λειτουργούν με προπληρωμένες μαγνητικές κάρτες έτσι ώστε να αποφευχθεί η αλόγιστη σπατάλη νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου