409.730,00 Ευρώ στους Δήμους Ξάνθης, Αβδήρων, Τοπείρου και Μύκης, για τις δαπάνες των σχολείων

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


 Ειδικότερα, για τους Δήμους Αβδήρων, Μύκης, Ξάνθης και Τοπείρου, θα καταβληθούν τα εξής ποσά:

ΑΒΔΗΡΩΝ 66.250,00 Ευρώ

ΜΥΚΗΣ 65.910,00 Ευρώ

ΞΑΝΘΗΣ 227.340,00 Ευρώ

ΤΟΠΕΙΡΟΥ 50.230,00 Ευρώ

Σύνολο: 409.730,00 Ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου