Οι χώρες μέλη της ΕΕ βλέπουν την Τουρκία ως εχθρό!

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Περισσότεροι κάτοικοι χωρών –  μελών της ΕΕ αντιμετωπίζουν την Τουρκία περισσότερο ως αντίπαλο παρά ως  απαραίτητο συνεργάτη, σύμφωνα με έρευνα κοινής γνώμης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ECFR) της Ευρώπης,  η οποία δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Συνολικά, το 26 τοις εκατό των Ευρωπαίων θεωρεί την Τουρκία αντίπαλο, ή χώρα με την οποία υπάρχει κάποιου είδους σύγκρουση, σε σύγκριση με το μόλις 25 τοις εκατό που την θεωρούν ως ελπιδοφόρο έθνος της ΕΕ και απαραίτητο εταίρο, σύμφωνα με την έρευνα.

Η Τουρκία είναι επίσημη υποψήφια προς ένταξη στην ΕΕ χώρα από το 1999 και διατηρεί συμφωνία τελωνειακής ένωσης από τον Ιανουάριο του 1996. Ωστόσο, οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν επίσημα τον Οκτώβρη του 2005, ωστόσο έχουν σταματήσει τα τελευταία χρόνια λόγω της λεγόμενης αποτυχίας της Τουρκίας να συμμορφωθεί με τα απαιτούμενα κριτήρια σχετικά με την υποψηφιότητα ένταξής της  στην ΕΕ.

Μόνο το 4 τοις εκατό των ερωτηθέντων αντιμετώπισε την Τουρκία ως σύμμαχο με κοινές αξίες και συμφέροντα, με τη Γερμανία να σημειώνει τον υψηλότερο αριθμό ερωτηθέντων που θεωρούν την Τουρκία αντίπαλο, στο 41 τοις εκατό.

«Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ – σε αντίθεση με την Κίνα, τη Ρωσία, την Ινδία και την Ιαπωνία, τις οποίες οι Ευρωπαίοι θεωρούν λιγότερο απειλητικές – το συγκεκριμένο αποτέλεσμα της έρευνας αυτής είναι αρκετά ανησυχητικό», ανέφερε το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρώπης.

Η έλλειψη προόδου της Τουρκίας ως προς τη συμμόρφωσή  και σύγκλιση της με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και αξίες έχει μετατραπεί σε πλήρη απόσυρση, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη οπισθοδρόμηση στους τομείς του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των οπισθοδρομικών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και της συγκρουσιακής εξωτερικής πολιτικής, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (AFET) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου