ΔΕΥΑΞ: Κι όμως….Ο Πρόεδρος συνεχίζει με συνεδριάσεις δια…περιφοράς! Τι ...«τρέμει» και φοβάται; άραγε!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Κι όμως σε  πείσμα ακόμη και του….κορονοϊού που παντού «υποχωρεί» ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτης Καμαρίδης συνεχίζει και θέλει μόνο δια….περιφοράς συνεδριάσεις!!!! Φοβούμενος την αντίθετη άποψη και την αντιπολίτευση, ώστε να περνάει τα πάντα όπως θέλει, χωρίς καμιά αντίδραση....!

Το ερώτημα της κοινωνίας. Αλήθεια Πρόεδρε, τι «φοβάσαι» και δεν κάνεις δια ζώσης ή έστω και με …τηλεδιάσκεψη συνεδριάσεις; Τι έχεις να «κρύψεις»; Και σε τελική ανάλυση, η ΔΕΥΑΞ τι επακριβώς είναι; Προσωπική σου ....επιχείρηση; Και τρέμεις και φοβάσαι τον αντίλογο;

Ιδού και η νέα πρόσκληση του Προέδρου της ΔΕΥΑΞ Ιπποκράτη Καμαρίδη στα μέλη της ΔΕΥΑΞ:

(σ.σ. Φυσικά τα ερωτήματα του Δημαρχόπουλου για τις περίφημες «τόγκες» παραμένουν αναπάντητα...!)

ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στις 25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 9:00 και ώρα λήξης 12:00 του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έγκριση τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

            ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με επιμέρους προϋπολογισμό 1.750.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.

            ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με επιμέρους προϋπολογισμό 35.167,00€ πλέον Φ.Π.Α.

            ΥΠΟΕΡΓΟ 3: «ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με επιμέρους προϋπολογισμό 32.550,00€ πλέον Φ.Π.Α.

2.Έγκριση τεχνικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»

•ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» με επιμέρους προϋπολογισμό 1.056.786,65€ πλέον Φ.Π.Α.

•ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ» με επιμέρους προϋπολογισμό 12.753,74€ πλέον Φ.Π.Α.

3.Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης διοικητικών διαφορών για την εκτέλεση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και Διεύθυνσης Δασών για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

4.Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης και Διεύθυνσης Δασών για την κατασκευή του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΠΙΛΗΜΜΑΤΟΣ, Μ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΡΑΚΑ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ».

5.         Έγκριση τροποποίησης της 190/2020 απόφασης του Δ.Σ. και έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Ξάνθης» συνολικού προϋπολογισμού 9.862.798,91€ πλέον Φ.Π.Α., στα πλαίσια της πρόσκλησης 1 – Υποδομές Ύδρευσης, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» και αποδοχή των όρων.

6.Έγκριση τροποποίησης της 191/2020 απόφαση του Δ.Σ. και λήψη σχετικής απόφασης για την κάλυψη του μη επιλέξιμου Φ.Π.Α. από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης της πρότασης με τίτλο «Αναβάθμιση Υποδομών Δικτύων Ύδρευσης του Δήμου Ξάνθης» προϋπολογισμού 9.862.798,91€ πλέον Φ.Π.Α. στα πλαίσια της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1 – ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΎΔΡΕΥΣΗΣ, του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον».

7.Έγκριση 4ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων έτους 2021» και έγκριση κατακύρωσης.

8.Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την «Προμήθεια φρέσκου πλήρους γάλακτος παστεριωμένου ενός λίτρου έτους 2021».            

9. Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την παροχή υπηρεσιών υπευθύνου προσωπικών δεδομένων (DATA PROTECTION OFFICER-DPO) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).                   

10.Έγκριση ανανέωσης σύμβασης με τον αντιπρόσωπο για την «Εμπορία – Επισκευή – Εγκατάσταση και Προγραμματισμό των Συστημάτων Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού Δικτύων Ύδρευσης - Αποχέτευσης».                                     

11.Λήψη απόφασης επί αιτήματος της σπουδάστριας Αλεξίου Αρχοντία για την πραγματοποίηση της πρακτικής της άσκησης μέσω ΟΑΕΔ στη Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.     

12.Έγκριση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής κλειστών προσφορών για την «Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων – μηχανημάτων έργου και μοτοποδηλάτων της επιχείρησης διάρκειας ενός έτους».                                        

13.Έγκριση προμήθειας, μελέτης και τευχών δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021-2022».  

14.Έγκριση ορισμού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού έτους 2021-2022»   

15.Έγκριση προμήθειας, μελέτης και τευχών δημοπράτησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και κατιονικού πολυηλεκτρολύτη έτους 2021-2022».

16.Έγκριση ορισμού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υποχλωριώδους νατρίου και κατιονικού πολυηλεκτρολύτη έτους 2021-2022».

17.Έγκριση παράτασης σύμβασης υποχλωριωδες νατρίου με την εταιρεία Ν. ΤΣΟΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου