Στις 31 Μαΐου η καταβολή επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Στις 31 Μαΐου, τελευταία ημέρα του μήνα ως είθισται, θα καταβάλλει ο ΟΠΕΚΑ τα εξής επιδόματα στους δικαιούχους:
  – Επίδομα Παιδιού: Δικαιούχοι 726.536 – 164. 038.133 ευρώ
  – Επίδομα Στέγασης: Δικαιούχοι 281.494 – 34.238.459 ευρώ
  – Επίδομα Γέννησης: Δικαιούχοι 11.420 – 11.465.000 ευρώ
  – Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: Δικαιούχοι 275.754 – 59.778.815 ευρώ
  – Αναπηρικά: Δικαιούχοι 171.248 – 72.134.748 ευρώ
  – Στεγαστική Συνδρομή: Δικαιούχοι 807 –  198.994 ευρώ
  – Επίδομα Ομογενών: Δικαιούχοι 6.682 – 234.990 ευρώ
  – Ανασφάλιστοι Υπερήλικες σύνταξη του ν. 1296/1982:  Δικαιούχοι 19.993 – 6.786.086 ευρώ
  – Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: Δικαιούχοι 15.115 – 4.015.637 ευρώ
  – Κόκκινα Δάνεια: Δικαιούχοι 3.081- 209.614 ευρώ
  – Πρόγραμμα Γέφυρα: Δικαιούχοι 75.368 (πιστώσεις:117.545) – 22.379.399
  – Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: Δικαιούχοι 6 – 6000 ευρώ.
  – Έξοδα Κηδείας: Δικαιούχοι 97 -76981ευρώ.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου