Ενοίκια: Δεν θα πληρώσουν φόρο οι ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν τα εισέπραξαν το 2020

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

Με μία απλή εξώδικη δήλωση προς τους οι ενοικιαστές τους, οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα απαλλάσσονται από την υποχρέωση πληρωμής φόρου, που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να φτάνει και το 45%, για ανείσπρακτα ενοίκια το 2020.

Παράλληλα εκτός τεκμηρίων διαβίωσης θα βρεθούν και όλοι εκείνοι που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την πανδημία.

Αναφορικά τα ενοίκια, η ρύθμιση αυτή, αφορά τόσο τους ιδιοκτήτες που υποχρεώθηκαν να κουρέψουν κατά 40% τα ενοίκια και δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το υπόλοιπο 60%, όσο και τους ιδιοκτήτες που δεν έλαβαν από τους ενοικιαστές τους το σύνολο των ενοικίων.

Δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημα
Όπως προβλέπεται στην απόφαση, για το φορολογικό έτος 2020, τα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του στην περίπτωση που μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της φορολογικής δήλωσης (σ.σ. έως 27 Αυγούστου 2021) έχει κοινοποιηθεί στον μισθωτή εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης, λόγω μη καταβολής του μισθώματος ή εξώδικη όχληση για την καταβολή των οφειλόμενων μισθωμάτων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, εάν έχει κοινοποιηθεί οποιοδήποτε εξώδικο, ο φορολογούμενος οφείλει, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021, να προσκομίσει διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή αντίγραφο της αγωγής αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων, προκειμένου να μην φορολογηθούν τα εισοδήματα αυτά στο φορολογικό έτος 2020. Σε περίπτωση που προσκομιστούν τα παραστατικά για τα εν λόγω εισοδήματα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου