Οι νέοι κανόνες που έρχονται για την τηλεργασία

Δεν υπάρχουν σχόλια

 


Η εκρηκτική άνοδος της εξ αποστάσεως απασχόλησης την περίοδο της υγειονομικής κρίσης οδήγησε την κυβέρνηση στην εσπευσμένη υιοθέτηση κανόνων για την προστασία και ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων που θα ισχύουν κατά την παροχή αυτής της μορφής εργασίας.
Οι διατάξεις για την τηλεργασία πρόκειται να συμπεριληφθούν σε επερχόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου και να ισχύσουν άμεσα, εκσυγχρονίζοντας έτσι την εργασιακή νομοθεσία.Το υπουργείο Εργασίας έχει επεξεργαστεί τις βασικές διατάξεις των κανόνων που θα ισχύουν σε περιπτώσεις τηλεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη και το σχετικό περιεχόμενο συμφωνίας-πλαίσιο μεταξύ εργοδοτών και ΓΣΕΕ που έχει ενσωματωθεί στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της περιόδου 2006 – 2007.

Προ κορωνοϊού το ποσοστό των Ελλήνων που εργάζονταν ήταν της τάξεως του 4,7%, και στην Ευρωπαϊκή Ενωση έφθανε το 7,1%. Με το ξέσπασμα της πανδημίας το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο 37% στην Ευρώπη (περίπου το ένα τρίτο των εργαζομένων που προηγουμένως απασχολούνταν στην έδρα της επιχείρησης), ενώ στη χώρα μας έφθασε στο 26%.

Το νέο καθεστώς
Η εξ αποστάσεως εργασία θα συμφωνείται και θα μπορεί να παρέχεται κατά πλήρη, μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση, όπως επίσης αυτοτελώς ή ακόμη και σε συνδυασμό µε απασχόληση στις εγκαταστάσεις του εργοδότη.

Το νέο καθεστώς θα στηρίζεται στον πλήρη σεβασμό των εργασιακών σχέσεων:
Την τήρηση του ωραρίου από τον εργοδότη.
Τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του τηλεργαζομένου.
Την απαγόρευση της χρήσης κάμερας.
Το σύστημα ελέγχου τηλεργασίας που θα είναι σύμφωνο με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.
Την υποχρεωτική δήλωση του εργαζομένου και του ωραρίου τηλεργασίας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
Τέλος, το υπουργείο Εργασίας προχωρεί στην ίδρυση αυτοτελούς τμήματος Ελέγχου Τηλεργασίας στο Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας το οποίο θα είναι αρμόδιο για τη διενέργεια ελέγχων, ώστε να διαπιστώνεται η τήρηση ή όχι των όρων της συμφωνίας για τηλεργασία και των μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία του τηλεργαζομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου