Η Σουλεϊμάν Σαμπιχά μετέφερε τα προβλήματα του Δροσερού Ξάνθης στον Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης φτώχειας

Δεν υπάρχουν σχόλια


Στις 21 Ιανουαρίου 2021
ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Γυναικών Ρομά «Η ΕΛΠΙΔΑ», στο πλαίσιο της νέας Εθνικής Στρατηγικής κοινωνικής ένταξης των Ρομά για τη δεκαετία 2020-2030, συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης Φτώχειας με θέμα «Δικαιώματα Γυναικών Ρομά». Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και καταπολέμησης φτώχειας, επιστημονικοί συνεργάτες του αλλά και εκπρόσωποι άλλων Φορέων Γυναικών Ρομά.Το αίτημα που παραδώσαμε είναι το εξής:
«Αριθ. Πρωτοκόλλου: 802
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021
ΠΡΟΣ: Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και
καταπολέμησης φτώχειας,
υπόψιν κ. Γεώργιου Σταμάτη
Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων,
υπόψιν κ. Δόμνα Μιχαηλίδου


Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι,

οι Ρομά αποτελούν την μεγαλύτερη εθνοτική μειονότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αντιμετωπίζουν πολλές διακρίσεις και άνιση μεταχείριση σε πολλούς τομείς. Συνήθως, οι πληθυσμοί Ρομά ζούνε κάτω από το όριο της φτώχειας, χωρίς νερό και ρεύμα ενώ τα παιδιά τους δεν έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ακόμα μεγαλύτερο αποκλεισμό βιώνουν οι γυναίκες Ρομά σε σχέση με την υπόλοιπη εθνοτική ομάδα. Επομένως οι γυναίκες Ρομά αποτελούν την πλέον ευάλωτη κοινωνική ομάδα της ΕΕ.

Η κατάσταση αυτή θεωρείται συστημική προσβολή της Δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και πλήττει βαθιά το ευρωπαϊκό ιδεώδες. Άλλωστε το άρθρο 2 της Συνθήκης της ΕΕ αναφέρεται στην ισότητα και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ακόμα και αυτών που ανήκουν σε μειονότητες.

Το ζήτημα της ισότητας των φύλων και συγκεκριμένα της χειραφέτησης των γυναικών Ρομά μπορεί να αναλυθεί σε 5 άξονες:

Πρώτος άξονας είναι το θέμα της εκπαίδευσης.

Η διάκριση στην εκπαίδευση έχει αρνητικά αποτελέσματα. Η Πολιτεία πρέπει να εξασφαλίσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για την εκπαίδευση των Ρομά και συγκεκριμένα των γυναικών Ρομά που έχουν άμεση επίδραση στα τέκνα τους. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω απογκετοποίησης των σχολείων, τη δημιουργία εξειδικευμένων σχολείων, ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, προγραμμάτων κατάρτισης και προγραμμάτων δεύτερης ευκαιρίας για μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκπαίδευσης των Ρομά και την μείωση κινδύνου εγκατάλειψης των σχολείων. Ακόμη η εκπαίδευση συμβάλει καθοριστικά στο να μπορούν οι γυναίκες να σταθούν μόνες στα πόδια τους , να μην εξαρτώνται από άντρες και ακόμη περισσότερο να αντιστέκονται την πρόωρη παντρειά. Επομένως, η εκπαίδευση έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κοινωνική ένταξη των Ρομά και στην προώθηση ζητημάτων ισότητας των φύλων.

Δεύτερος άξονας είναι το θέμα της υγείας

Οι Ρομά και κατ’ επέκταση οι γυναίκες ζουν σε περιθωριοποιημένες, δυσπρόσιτες περιοχές όπου πολλές φορές δεν υπάρχει συγκοινωνία, όπως συμβαίνει στο Δροσερό. Επομένως δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κάτι που αποτελεί άνιση μεταχείριση. Πρέπει να υπάρχει ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη. Παραβίαση δικαιωμάτων των γυναικών Ρομά αποτελεί ο εξαναγκασμός σε στείρωση που συναντάται πολλές φορές αλλά και το συχνό φαινόμενο της πίεσης για έκτρωση σε περίπτωση εγκυμοσύνης. Στον αντίποδα του λόγου, ο εξαναγκασμός σε παντρειά και ως συνέπεια ο εξαναγκασμός για εγκυμοσύνη σε μικρή ηλικία αποτελεί επίσης παραβίαση δικαιωμάτων των γυναικών. Επομένως η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για την δημιουργία κινητών μονάδων για συστηματικό έλεγχο, κέντρα ενημέρωσης για την υγεία, την πρόληψη, την εγκυμοσύνη.

Τρίτος άξονας είναι το θέμα της απασχόλησης

Όσον αφορά την απασχόληση των Ρομά, οι δείκτες εργασίας είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Υπάρχει μεγάλος φυλετικός ρατσισμός και πολλοί δεν δέχονται τους Ρομά ως εργαζόμενους λόγω εθνοτικής καταγωγής. Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα στις γυναίκες Ρομά που  ζούνε κάτω από σχεδόν καθολική ανεργία. Αρχικά πρέπει να προωθηθεί η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών Ρομά ώστε να μην εξαρτώνται οικονομικά από τους άντρες τους. Η Πολιτεία πρέπει να θεσπίσει προγράμματα μικροπιστώσεων, πρόσβαση σε επιδόματα, προγράμματα δεύτερης ευκαιρίας για απασχόληση. Πριν από όλα βέβαια πρέπει να υπάρξει ενημέρωση, εξάλειψη των διακρίσεων στον χώρο εργασίας και ευαισθητοποίηση των επιχειρηματιών. Δεν πρέπει οι Έλληνες Πολίτες είτε είναι Ρομά είτε μη Ρομά να μεταναστεύουν στο εξωτερικό αδυνατώντας να ανταπεξέλθουν οικονομικά στη Ελλάδα.

Τέταρτος άξονας είναι το θέμα της στέγασης
Πολλοί πληθυσμοί Ρομά ζούνε στις παρυφές πόλεων μέσα σε καλύβες χωρίς πρόσβαση σε νερό και ρεύμα, κάνοντας δύσκολη την επιβίωση τους. Η Πολιτεία πρέπει να μεριμνήσει για την παροχή οικοπέδων σε Ρομά που ζούνε σε δεινή οικονομική κατάσταση, να παρέχουν πόσιμο νερό και ρεύμα, να μεριμνήσουν για την αποκομιδή απορριμμάτων της περιοχής, για την ασφαλτόστρωση δρόμων αλλά και γενικά για τις υποδομές της περιοχής όπου ζούνε.

Πέμπτος άξονας είναι το θέμα της Βίας

Κάθε μορφή βίας και εμπορίας κατά των γυναικών Ρομά είναι παραβίαση ανθρωπίνων  δικαιωμάτων. Πολλές φορές οι γυναίκες Ρομά έχουν υποστεί σωματική, λεκτική, ψυχολογική βία από το οικογενειακό περιβάλλον. Ακόμη ο καταναγκασμός σε πρόωρο γάμο περίπου στα 14 έτη αποτελεί συχνό φαινόμενο και μία μορφή βίας  και σωματεμπορίας. Γι’ αυτό τον λόγο, οι υπεύθυνοι θα έπρεπε να υποστούν και τις ανάλογες συνέπειες. Αυτό που πρέπει να γίνει στην περίπτωση αυτή είναι να σχεδιαστούν προγράμματα πρόληψης, ενημέρωσης για την καταπολέμηση της βίας αλλά και εύκολη πρόσβαση στη δικαιοσύνη.

Όλα αυτά είτε πραγματοποιηθούν από την Πολιτεία είτε μέσω ευρωπαϊκών φορέων θα πρέπει να υπάρχει αυτοψία για την επιτήρηση των διαδικασιών του εκάστοτε προγράμματος ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή εφαρμογή τους. Γύρω από αυτούς τους άξονες δραστηριοποιείται ο Σύλλογος μας ώστε να επιτευχθεί η χειραφέτηση των γυναικών Ρομά και να εξασφαλιστεί ένα καλύτερο μέλλον για την ίδια και τα παιδιά της.

Φεβρουάριος 2021
Με εκτίμηση,


Η Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών Δροσερού Ξάνθης

«Η ΕΛΠΙΔΑ»
Σουλεϊμάν Σαμπιχά

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου