Συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου (18:00) με τηλεδιάσκεψη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης-Τα θέματα που θα συζητηθούν

Δεν υπάρχουν σχόλια


Συνεδριάζει την Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου (18:00) με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης με 7 θέματα ημερήσιας διάταξης.

-Με εισήγηση του αντιδήμαρχου οικονομικών, Μανώλη Φανουράκη θα συζητηθεί 1ο θέμα στη συνεδρίαση η έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021.

Αναλυτικά η πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, Γιάννη Μπούτου και τα θέματα της συνεδρίασης:

Σας προσκαλούμε, σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 15 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020, 60249/22-9-2020 και την ΔΙΔΑΔ/Φ.69/132/οικ.20413/03-11-20  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στα παρακάτω θέματα, της ημερήσιας διάταξης.

01ο ΘΕΜΑ: Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση έκθεσης 4ου τριμήνου έτους 2020 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)

03ο ΘΕΜΑ: Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα «ελαφρύ φορτηγό» στην εγκατάσταση «βιομηχανία ανακύκλωσης σιδήρου και μετάλλων» σε δημοτική οδό που συμβάλλει στο 2,7ο χλμ Ξάνθης – Καβάλας (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

04ο ΘΕΜΑ: Άρση της αναστολής ισχύος άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

05ο ΘΕΜΑ: Θεώρηση άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

06ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4497/2017(ΦΕΚ 171/Α΄) (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης)

07ο ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της με αριθμό 139/2020 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία αφορά: «Δωρεά υλικών και εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση COVID-19, σε διάφορους φορείς» (συντάκτρια Μαρία Σπανού)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου