[Διαδικασία υποβολής αιτήσεων χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων για το 2021, από κτηνοτρόφους της ΠΑΜΘ]

Δεν υπάρχουν σχόλια

 

 

Από τη Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης  ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η ΥΑ 1950/350420/14-12-20 (ΦΕΚ 5644/Β/22-12-2020) (ΑΔΑ: ΨΟΙΝ4653ΠΓ-2Ρ0) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 (Β’ 1812) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει», σύμφωνα με την οποία «Για το έτος 2020, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε.».

Μετά τα παραπάνω, όσοι κτηνοτρόφοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτημα χωροταξικής ανακατανομής για το 2021, βάσει της Υ.Α. 915/69142/15-5-2018 (ΦΕΚ 1812/Β’/21.05.2018), μπορούν να προσέρχονται μετά από  τηλεφωνικό ραντεβού στις κατά τόπους  ΔΑΟΚ των Περιφερειακών Ενοτήτων , για να το υποβάλλουν.

Τηλ. Επικοινωνίας :
ΔΑΟΚ Ορεστιάδας: 2552081719, 2552081729
ΔΑΟΚ Έβρου: 2551357175, 2551357123
ΔΑΟΚ Ξάνθης: 2541350182, 2541350179
ΔΑΟΚ Ροδόπης: 2531350433, 2534350420
ΔΑΟΚ Καβάλας: 2513503455, 2513503461
ΔΑΟΚ Δράμας: 2521351212, 2521351238

Ε.Π.

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  της Διεύθυνσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΛΑΤΣΟΣ
Γεωπόνος Α’
 

 


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου