[Αυτόματα η φορολογική ενημερότητα στο Νοσοκομείο της Ξάνθης.]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σύμφωνα με την διοικήτρια του νοσοκομείου της Ξάνθης από τις 25 Σεπτεμβρίου οι επαγγελματίες που έχουν δοσοληψίες με το νοσοκομείο της Ξάνθης δεν θα χρειάζεται να προσκομίζουν οι ίδιοι την φορολογική ενημερότητά τους αλλά θα την αποκτάει το νοσοκομείο μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

Η Διοίκηση του Γ.Ν. Ξάνθης ανακοινώνει πως από 25 Σεπτεμβρίου 2020 το πληροφοριακό σύστημα του Νοσοκομείου διασυνδέθηκε με τις διαδικτυακές υπηρεσίες του Κέντρου Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι σε θέση να εκδίδει άμεσα Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας για τους προμηθευτές του.

Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας γίνεται στην κατεύθυνση της εξάλειψης μιας γραφειοκρατικής διαδικασίας, απαλλάσσοντας πολίτες και επιχειρήσεις από την προσκόμιση με αυτοπρόσωπη παρουσία φορολογικής ενημερότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου