[Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ναυτιλίας έτους 2020]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Όπως κάθε χρόνο, την 24η Σεπτεμβρίου 2020 θα εορταστεί η Παγκόσμια Ημέρα Ναυτιλίας με θέμα η : «Βιώσιμη Ναυτιλία για έναν Βιώσιμο Πλάνήτη» (Sustainable Shipping
for a Sustainable Planet).

Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου