[ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (19.00) ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ ΙΘΤΠ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΞΑΝΘΗΣ]

Δεν υπάρχουν σχόλια

Κεκλεισμένων των θυρών και με... μάσκες θα συνεδριάσει και πάλι το δημοτικό συμβούλιο Ξάνθης την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και ώρα 19.00. Φυσικά απαγορεύεται η είσοδος στους δημοσιογράφους!
Αναλυτικά όλη η πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης έχει ως εξής:
“Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στις 15 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, στην αίθουσα του Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης (Π Καπναποθηκών), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020 και 163/33282-29.05.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου ληφθεί σχετική απόφαση στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης.

Επισημαίνεται ότι αναφορικά με τη:
α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-05-2020 (Β’ 1988), ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

01ο ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφισμάτων σχετικά α) με προσλήψεις μόνιμων εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολείων και β) στήριξη συμβασιούχων στον τομέα καθαριότητας κατά τα έτη 2014 - 2018.
02ο ΘΕΜΑ: Καταρχήν λήψη απόφασης, για απευθείας αγορά ακινήτου, επί της οδού Πατρ. Κυρίλλου Στ΄ (εισηγητής Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση, της με αριθμό 2/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής σχετικά με «Υποβολή σχεδίου Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών & Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών Φαινομένων του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής, Δήμαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Τσέπελης Πρόεδρος Ε. Ε.)
04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση, υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης, στην αριθμ.3143/30-6-2020 πρόσκληση του ΕΠ Αν. Μακ – Θράκης 2014-2020 (εισηγητής, Εμμανουήλ Τσέπελης Δήμαρχος Ξάνθης)
05ο ΘΕΜΑ: Έγκριση, 10ης & 11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2020 (εισηγητής Αντιδημαρχος Ξάνθης, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιπρόεδρος ΟΕ)
06ο ΘΕΜΑ: Κατανομή πιστώσεων για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ξάνθης (εισηγητής, Πρόεδρος ΔΣ, Ιωάννης Μπούτος, Πρόεδρος Δ. Ε. Π.)
07ο ΘΕΜΑ: Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης (εισηγητής, Εμμανουήλ Φανουράκης, Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
08ο ΘΕΜΑ: Ανανέωση – θεώρηση επαγγελματικής άδειας υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών και επανέκδοση του σχετικού εντύπου (εισηγητής Ιωάννης Ζερενίδης)
09ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ.209/2017 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με «Αποδοχή της έγκρισης και της υλοποίησης του έργου: «WRESTLE/INTERREG GREECE – BULGARIA» και εξουσιοδότηση Δημάρχου Ξάνθης» (εισηγητής Σιαμπαν Μπαντάκ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)
10ο ΘΕΜΑ: Τοποθέτηση πινακίδων απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης επί της οδού Καπνεργατών 10» (εισηγητής Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Ιωάννης Ζερενίδης, Πρόεδρος ΕΠΖ.)
11ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κανονισμού λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και επιλογή μελών εκπροσώπων συλλογικών φορέων (εισηγητής, Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ Αντιδήμαρχος Ξάνθης)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΤΟΣ”


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου