[ΕΡΩΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ]

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΠΡΟΣ:
Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής
Α/θμιας Εκπ/σης Ξάνθης
Κ. Καραπαπάζογλου Χρήστο

Κύριε Πρόεδρε
Πρόσφατα ενημερωθήκαμε πως στο 14ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης η καθαρίστρια συνταξιοδοτήθηκε και επομένως πρέπει η σχολική επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης να προχωρήσει στην πλήρωση της κενής θέσης ενόψει μάλιστα και της έναρξης του νέου σχολικού έτους 2020-2021.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα παρακάτω:
Με ποιο τρόπο θα γίνει η πλήρωση της θέσης της καθαρίστριας του 14ου Δημοτικού Σχολείου Ξάνθης;
Εάν έχουν προκύψει και σε άλλες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κενές θέσεις καθαριστριών λόγω συνταξιοδότησης ή άλλο λόγο;
Πότε λήγει η σύμβαση των καθαριστριών που ήδη εργάζονται με σύμβαση έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε συγκεκριμένες σχολικές μονάδες, με συγκεκριμένες σε αριθμό αίθουσες και αποδοχές καθορισθείσες βάσει των αιθουσών αυτών;

Παπαδάκης Θεοφάνης
Δημοτικός Σύμβουλος Ξάνθης


Δεν υπάρχουν σχόλια

Δημοσίευση σχολίου